לגיטמציהלמצב קיים ושימוש חורג למשרד ומחסן חקלאי.

בקשה ועדה מקומית 21/ 18483

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: לגיטמציהלמצב קיים ושימוש חורג למשרד ומחסן חקלאי.
מספר: 21/ 18483
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרלוחמי הגיטאותלוחמי הגיטאות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18483חלק21