לגיליזציה לתוספת חדר קיים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 203/ 09/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: לגיליזציה לתוספת חדר קיים
מספר: 203/ 09/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגיליזציה לתוספת לחדר קיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפתצפת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13698חלק356
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר10/11/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200811210/11/2009