לגליזציה להריסת 8 מבנים ,הצבת מבנה ממ"ד יביל ומבנה יביל ומכולה.

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 163/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: לגליזציה להריסת 8 מבנים ,הצבת מבנה ממ"ד יביל ומבנה יביל ומכולה.
מספר: 163/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגליזציה להריסת 8 מבנים, הצבת מבנה ממ"מ יביל ומכולה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעכועכועכו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18019חלק8
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201011420/09/2011