לגליזציה לתוספת בניה ופרגולה, בקשה לתוספת בניה שכונה 50 קיסריה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 08/ 057/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: לגליזציה לתוספת בניה ופרגולה, בקשה לתוספת בניה שכונה 50 קיסריה
מספר: 08/ 057/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלקיסריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10620חלק103