להבים

תוכנית 7/ במ/ 144

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: להבים
מספר: 7/ במ/ 144
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזורי מגורים ע"י שינויים
ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערבה תיכונה

תיאור המיקום:
ישוב: להבים

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה11/09/2006
קבלת תכנית23/01/1992
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600811/09/2006