להגדיל את שטח התעשיה ומלאכה ... ולהגדיל רוחב כבישים ........

תוכנית בר/ 22/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: להגדיל את שטח התעשיה ומלאכה ... ולהגדיל רוחב כבישים ........
מספר: בר/ 22/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. להגדיל את שטח אזור התעשייה ומלאכה, על ידי שינוי יעוד של חלק של שטח רפתות ודירים.

ב. להגדיל רוחב כבישים, המשרתים את אזור התעשיה והמלאכה המוצע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקיסודות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3915חלק12-13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות06/02/1964תאריך פרסום: 06/02/1964. מס' ילקוט פרסומים: 1068. שנה עברית: התשכד .
קבלת תכנית06/02/1964
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100119/01/2011