להגדיל ולתחום מחדש שטח המוגדר כשצ"פ בתכנית ג / 8384 שתוקף - ושינוי קו בנין צדד

תוכנית מש/ מק/ 8384/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: להגדיל ולתחום מחדש שטח המוגדר כשצ"פ בתכנית ג / 8384 שתוקף - ושינוי קו בנין צדד
מספר: מש/ מק/ 8384/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להגדיל ולתחום מחדש את השטח המוגדר כשטח ציבורי פתוח
בתכנית בת תוקף ג / ,8384 ללא הגדלה בזכויות בשטח
התכנית.
שינוי קווי בנין צדדים ואחוריים לכיוון השצ"פ מ- 5
מטר ל- 0 מטר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון

תיאור המיקום:
ישוב: לבון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18810חלק28, 33, 38
18811חלק6-7, 9
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף23/07/1997
קבלת תכנית23/07/1997