להסדיר את הפעילות בגן האירועים הקיים במסגרת חוקי התכנון והבניה.

תוכנית שד/ 462/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: להסדיר את הפעילות בגן האירועים הקיים במסגרת חוקי התכנון והבניה.
מספר: שד/ 462/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. להסדיר את הפעילות בגן האירועים הקיים במסגרת
חוקי התכנון והבניה.
2. שינוי יעוד קרקע מחקלאי לגן אירועים, שטח פרטי פתוח
ודרך מוצעת אל גן האירועים.
3. קביעת תכליות ושימושים, מגבלות וזכויות בניה.
4. התחברות דרך הגישה לגן הארועים לדרך אזורית מס' 483.
5. הקלה לקו בנין לדרך 483 מ-80 ל-40 מ'.
6. הריסת מבנים קיימים בתחום רדיוס המגן.
7. הנחיות לשימור מבנים בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןגבעת השלשה

תיאור המיקום:
ישוב: גבעת השלושה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4255חלק12-13
6330חלק9
6331חלק1-2, 4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/09/2007תאריך פרסום: 04/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5713. עמוד: 4270. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים26/08/2007תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2007. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/07/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/05/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית12/09/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר27/07/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות26/03/2006
פרסום להפקדה ברשומות29/12/2005תאריך פרסום: 29/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5475. עמוד: 1066. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים18/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/07/2005
החלטה בדיון בהפקדה24/05/2005
החלטה בדיון בוולק"ח02/08/2004
קבלת תכנית05/02/1989
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים78116/07/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים30912/09/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים64227/07/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200601326/03/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200501024/05/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים48202/08/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים29219/07/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200201412/08/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים45508/04/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים26110/03/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח13918/02/2002