להפוך חלק מאזור תעשיה לאזור מגורי נופש.

תוכנית ממ/ 9005

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: להפוך חלק מאזור תעשיה לאזור מגורי נופש.
מספר: ממ/ 9005
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לשנות את מגרש ד' מאזור מגורי נופש ו / או יח '
הורים, לשטח לבניני ציבור.
2. לשנות חלק מאזור התעשיה לאזור דיור מוגן ולשטח
ציבורי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמצפה אפקכוכב יאירכוכב יאיר

תיאור המיקום:
ישוב: כוכב יאיר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8910חלק1-2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים12/02/1995תאריך פרסום בעיתון: 12/02/1995.
פרסום לאישור ברשומות19/01/1995תאריך פרסום: 19/01/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4277. עמוד: 1626. שנה עברית: התשנה .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו26/12/1994
טיפול בתנאים לאישור-התכנית לא אושרה26/12/1994
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/12/1994
החלטה בדיון באישור תכנית05/10/1994
פרסום להפקדה ברשומות19/08/1993תאריך פרסום: 19/08/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4137. עמוד: 4060. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים13/08/1993תאריך פרסום בעיתון: 13/08/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/07/1993
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו25/07/1993
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה25/07/1993
החלטה בדיון בהפקדה10/02/1993
קבלת תכנית14/07/1992