להתוות דרך חדשה

תוכנית הצ/ 20/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: להתוות דרך חדשה
מספר: הצ/ 20/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להתוות דרך חדשה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
תל מונד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7740חלק20-21, 23-24
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/06/1974תאריך פרסום: 02/06/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2013. שנה עברית: התשלד .