להתוות דרך חדשה.

תוכנית הצ/ 27/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: להתוות דרך חדשה.
מספר: הצ/ 27/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להתוות דרך חדשה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
תל מונד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7785חלק1-3, 8, 15, 121
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/09/1977תאריך פרסום: 08/09/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2365. שנה עברית: התשלז .