להתוות דרכי גישה לשטח בית האבות בבת חן

תוכנית עח/ 63/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: להתוות דרכי גישה לשטח בית האבות בבת חן
מספר: עח/ 63/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. להתוות דרכי גישה לשטח בית האבות בבת חן.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרשושנת העמקים

תיאור המיקום:
בת חן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8316חלק10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/12/1990תאריך פרסום: 27/12/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3828. עמוד: 877. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון באישור תכנית05/09/1990
פרסום להפקדה בעיתונים06/08/1990תאריך פרסום בעיתון: 06/08/1990.
פרסום להפקדה ברשומות14/01/1990תאריך פרסום: 14/01/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3734. עמוד: 1444. שנה עברית: התשן .
קבלת תכנית18/06/1989