להתוות דרכים חדשות

תוכנית גמ/ 742

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: להתוות דרכים חדשות
מספר: גמ/ 742
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להתוות דרכים חדשות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7863חלק40-43
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/08/1965תאריך פרסום: 12/08/1965. מס' ילקוט פרסומים: 1204. שנה עברית: התשכה .