להתוות שביל חדש,לחלק השטח למגרשי בניה לפי בעלות,קביעת קווי בנין ואחוזי בניה

תוכנית הצ/ 7/ 1/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: להתוות שביל חדש,לחלק השטח למגרשי בניה לפי בעלות,קביעת קווי בנין ואחוזי בניה
מספר: הצ/ 7/ 1/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. להתוות שביל חדש. 2. לחלק השטח למגרשי בניה לפי בעלות. 3. קביעת קווי בנין ואחוזי בניה למבנים קיימים לפי הקיים בשטח. 4. קביעת חזית מינמלית לפי המסומן בתסריט. 5. קביעת קו בנין 0.10 מטר לבנין קיים מלפני 1948.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
קלנסווה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7861חלק28
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/03/1984תאריך פרסום: 01/03/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3031. שנה עברית: התשמד .