לולים במושב יסודות

תוכנית בר/ 281

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: לולים במושב יסודות
מספר: בר/ 281
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע זכויות בניה, הנחיות ותנאים לבנית מבנים לשימוש חקלאי, מבלי לשנות את
ייעוד הקרקע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקיסודות

תיאור המיקום:
לולים במושב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3894חלק21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשמ/ 51שינוי משבצות חקלאיותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה13/12/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו20/02/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/01/2002
קבלת תכנית20/12/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200500913/12/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200200420/02/2002