לולים בקבוצת מצובה

תוכנית ג/ 1904

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: לולים בקבוצת מצובה
מספר: ג/ 1904
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד השטח לאזור לולים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרמצובה

תיאור המיקום:
ישוב: מצובה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18264חלק
18265חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1349קבוצת מצובהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/05/1975תאריך פרסום: 04/05/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2109. עמוד: 1597. שנה עברית: התשלה .
החלטה בדיון באישור תכנית23/12/1974
פרסום להפקדה ברשומות11/07/1974תאריך פרסום: 11/07/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2027. עמוד: 1910. שנה עברית: התשלד .
החלטה בדיון בהפקדה11/03/1974
קבלת תכנית29/11/1973