לולים קיבוץ כרמים

תוכנית 7/ 02/ 305/ 73

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: לולים קיבוץ כרמים
מספר: 7/ 02/ 305/ 73
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת זכויות הנחיות וגבלות בניה בשטח חוות הלולים של קיבוץ כרמים
לרבות קביעת שימושים ותכליות בקרקע חקלאית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןכרמים

תיאור המיקום:
מקום התכנית:

גושים / חלקות:

גוש: 100218/1 חלקי חלקה: 1

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה18/06/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/06/2006
קבלת תכנית09/05/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700618/06/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700305/03/2007