לול

בקשה ועדה מקומית מעלה גלבוע 2008/ 0047

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: לול
מספר: מעלה גלבוע 2008/ 0047
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לול

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק המעיינותעמק המעיינותמעלה גלבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20881חלק9-10
20937חלק3-4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/05/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה201000319/10/2010