לחלק את השטח למגרשי בניה,שטח לבנייני ציבור,שטח ציבורי פתוח,להתוות דרכים חדשות.

תוכנית הצ/ 1013

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: לחלק את השטח למגרשי בניה,שטח לבנייני ציבור,שטח ציבורי פתוח,להתוות דרכים חדשות.
מספר: הצ/ 1013
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לחלק את השטח למגרשי בניה, שטח לבנייני ציבור, שטח ציבורי פתוח, להתוות דרכים חדשות, להרחיב דרכים קיימות, הכל לפי התשריט, ולקבוע שני מבנים נפרדים למגרש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7825חלק
7861חלק
7863חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/07/1981תאריך פרסום: 05/07/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2724. עמוד: 1050. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה ברשומות22/05/1977תאריך פרסום: 22/05/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2322. עמוד: 1408. שנה עברית: התשלז .
קבלת תכנית22/05/1977