לחלק את השטח מחדש לצרכי שכון, לשנות את השטח הצבורי הפתוח למגרש לבנין צבור

תוכנית הצ/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: לחלק את השטח מחדש לצרכי שכון, לשנות את השטח הצבורי הפתוח למגרש לבנין צבור
מספר: הצ/ 11/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לחלק את השטח מחדש לצרכי שכון, לשנות את השטח הצבורי הפתוח למגרש לבנין צבורי פתוח למגרש לבנין צבורי ולהקצות שטח צבורי פתוח נוסף. ב. להרחיב דרך מאושרת ולהגדיל את הצפיפות, הכל בהתאם לתשריט המצורף. ג. לשנות אזור מגורים א' לאזור מגורים ב'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
תל מונד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7789חלק96-105
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/07/1964תאריך פרסום: 02/07/1964. מס' ילקוט פרסומים: 1102. שנה עברית: התשכד .