לחלק את השטח של מגרש 192 המהווה מגרש בעלי מקצוע, בהסכמת הבעלים,

תוכנית בר/ 13/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: לחלק את השטח של מגרש 192 המהווה מגרש בעלי מקצוע, בהסכמת הבעלים,
מספר: בר/ 13/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לחלק את השטח של מגרש 192 המהווה מגרש בעלי מקצוע,
בהסכמת הבעלים, לשני מגרשים: אחד יהיה איזור בעלי
מקצוע (עליו בית מגורים קיים) והמגרש השני יהיה
אזור מגורים א' ושיטחו 400 מ"ר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקות

תיאור המיקום:
ישוב: בית אלעזרי
מגרש 192.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4718חלק32
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 13ביטול ואיחוד של חלקות קיימות וחלוקתן מחדש,שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/05/2000תאריך פרסום: 25/05/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4884. עמוד: 3605. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים19/05/2000תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2000. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית01/03/2000
פרסום להפקדה ברשומות18/11/1999תאריך פרסום: 18/11/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4823. עמוד: 1372. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים12/11/1999תאריך פרסום בעיתון: 08/11/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/11/1999. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/1999. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/10/1999
החלטה בדיון בהפקדה14/06/1999
קבלת תכנית27/04/1999