לחלק השטח למגרשי בניה, להרחיב דרך קיימת.

תוכנית טר/ 1071

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: לחלק השטח למגרשי בניה, להרחיב דרך קיימת.
מספר: טר/ 1071
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7765חלק7
7774חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות08/01/1976תאריך פרסום: 08/01/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2183. עמוד: 916. שנה עברית: התשלו .
קבלת תכנית08/01/1976
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100720/07/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100119/01/2011