לחלק השטח למגרשי מגורים, חקלאי ושטח פתוח ציבורי.

תוכנית מש/ 611

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: לחלק השטח למגרשי מגורים, חקלאי ושטח פתוח ציבורי.
מספר: מש/ 611
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לחלק השטח למגרשי מגורים חקלאי ושטח פתוח ציבורי בהתאם לתשריט המצורף.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7861חלק4418, 20-22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות15/05/2011תאריך פרסום: 15/05/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6236. עמוד: 4157. שנה עברית: התשעא .
החלטה בדיון באישור תכנית19/01/2011
פרסום להפקדה ברשומות29/03/1962תאריך פרסום: 29/03/1962. מס' ילקוט פרסומים: 921. שנה עברית: התשכב .
קבלת תכנית29/03/1962
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100119/01/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית