ליגטימציה לקיוסק קיים - חיים שושנה

בקשה ועדה מקומית 84/ 15/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: ליגטימציה לקיוסק קיים - חיים שושנה
מספר: 84/ 15/ 13
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לגיטמציה לקיוסק קיים - שמוש חורג ל- 5 שנים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשהמאור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8801חלק42
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה27/02/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200800427/02/2008