לילת, כביש, הקמת גשרים, תעלות, גדרות, קירות, סגירה וביטול דרכים.

תוכנית מח/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: לילת, כביש, הקמת גשרים, תעלות, גדרות, קירות, סגירה וביטול דרכים.
מספר: מח/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סלילת, כביש, הקמת גשרים, תעלות, גדרות, קירות, סגירה וביטול דרכים, צמתים והסתעפויות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראשון לציוןראשון לציוןראשון לציון
מרכזרחובותרחובות
מרכזרמלהרמלה
מרכזעמק לודעמק לוד

תיאור המיקום:
המרכז

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6073חלק22-23, 25, 54, 57, 60-61, 63-64, 66-67, 69-70
6074חלק7, 9
6082חלק6, 8, 13, 15, 17-18, 20, 26-27
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/06/1973תאריך פרסום: 21/06/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1927. שנה עברית: התשלג .