ליעד שטח התכנית למרכז מסחרי ומגורים, מזרעה

תוכנית ג/ 11229

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ליעד שטח התכנית למרכז מסחרי ומגורים, מזרעה
מספר: ג/ 11229
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לייעד את השטח הכלול בתכנית למרכז מסחרי ואזור
מגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמזרעהמזרעה

תיאור המיקום:
ישוב: מזרעה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18137חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית16/02/1999