ליעד שטחים למגורים, ערב אל ערמשה

תוכנית ג/ 8617

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ליעד שטחים למגורים, ערב אל ערמשה
מספר: ג/ 8617
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התאמת התכנית למצב קיים בשטח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרעראמשה

תיאור המיקום:
ישוב: עראמשה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19742חלק30
19787חלק2, 4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6262ערב אל ערמשה הרחבהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/05/1996תאריך פרסום: 09/05/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4407. עמוד: 3265. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים14/04/1996תאריך פרסום בעיתון: 14/04/1996.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/02/1996
החלטה בדיון באישור תכנית01/11/1995
פרסום להפקדה ברשומות27/08/1995תאריך פרסום: 27/08/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4330. עמוד: 4708. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים23/07/1995תאריך פרסום בעיתון: 23/07/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/02/1995
החלטה בדיון בהפקדה16/11/1994
קבלת תכנית25/08/1994