ליצור אזורים מיוחדים בהם תותר כריית כורכר וחול

תוכנית בר/ 72

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ליצור אזורים מיוחדים בהם תותר כריית כורכר וחול
מספר: בר/ 72
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליצור אזורים מיוחדים שבהם, נוסף לייעודם המקורי תותר כריית כורכר ו/ או חול זמנית לתקופה של עד 5 שנים וזאת לפי אישורים שיוצאו ע"י קציני המחוז לתקופה של שנה אחת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4914חלק
4925חלק
4927חלק
4931חלק
5276חלק
5278חלק
5281חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/01/1972תאריך פרסום: 13/01/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1795. עמוד: 840. שנה עברית: התשלב .
פרסום להפקדה ברשומות24/09/1970תאריך פרסום: 24/09/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1661. עמוד: 2945. שנה עברית: התשל .
קבלת תכנית24/09/1970