ליצור אזורים מיוחדים לכריית כורכר ו/או חול

תוכנית בר/ 73

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ליצור אזורים מיוחדים לכריית כורכר ו/או חול
מספר: בר/ 73
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליצור אזורים מיוחדים שבהם, בנוסף לייעודם המקורי תותר כרית כורכר ו/או חול זמנית לתקופה של עד 5 שנים וזאת לפי אישורים שיוצאו ע"י קציני המחוז לתקופה של שנה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3531חלק
4900חלק
4901חלק
4902חלק
4903חלק
4908חלק
4909חלק
4910חלק
4911חלק
4912חלק
4918חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/01/1972תאריך פרסום: 13/01/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1795. עמוד: 840. שנה עברית: התשלב .
פרסום להפקדה ברשומות24/09/1970תאריך פרסום: 24/09/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1661. עמוד: 2945. שנה עברית: התשל .
קבלת תכנית24/09/1970