ליצור מסגרת תכנונית להמשך פיתוחו של פארק התעסוקה.

תוכנית גז/ מק/ 566/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ליצור מסגרת תכנונית להמשך פיתוחו של פארק התעסוקה.
מספר: גז/ מק/ 566/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליצור מסגרת תכנונית להמשך פיתוחו של פארק התעסוקה (בהתאם להוראות תכנית גז/ 566).

עיקרי ההוראות:
א. איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת בעלים ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע, לפי סעיף 62 א א 1 לחוק.
ב. שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בתוכנית אחת, מבלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר לבניה בתכנית, לפי סעיף 62 א א 6 לחוק.
ג. שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים לפי סעיף 62 א א 5 .
ד. שינוי בהוראות בדבר שטח מגרש שמותר להקים עליו בנין, לפי סעיף 62 א א 7.
ה. שינוי בקו בנין קדמי ע"פי סעיף 62 א א 4 לחוק.
ו. אין שינוי בהוראות התכנית הראשית באשר לתכליות ושימושים מותרים, זכויות והוראות הבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןברקת

תיאור המיקום:
אירפורט-סיטי, (קרית שדה התעופה), פארק התעסוקה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6832חלק28-29, 94, 107-108, 128-130
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 566פארק התעסוקה על יד צומת אל-על .שינוי
תוכניתגז/ מק/ 566/ 1תוכנית גז/ מק/ 566/ 1כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/12/2007תאריך פרסום: 19/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5750. עמוד: 961. שנה עברית: התשסח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/11/2007
פרסום להפקדה ברשומות05/07/2007תאריך פרסום: 05/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5689. עמוד: 3429. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר27/06/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200706307/11/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200703527/06/2007