למחיקה

ערר על החלטת ועדה מקומית בטיפול ועדה מחוזית מחיקה 069

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בפני ועדה מחוזית על החלטת ועדה מקומית בענין היטל השבחה במועצה אזורית
שם: למחיקה
מספר: מחיקה 069
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לבריכת שחיה פתוחה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםהראלמבשרת ציוןמבשרת ציוןמבוא בושמת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30308חלק4