למחיקה

ערר על החלטת ועדה מקומית בטיפול ועדה מחוזית למחיקה 071

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בפני ועדה מחוזית על החלטת ועדה מקומית בענין היטל השבחה במועצה אזורית
שם: למחיקה
מספר: למחיקה 071