לערוך תכנית מסודרת של קרקעות שנועדו לישוב של פועלים חקלאיים.

תוכנית תגפ/ 265

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: לערוך תכנית מסודרת של קרקעות שנועדו לישוב של פועלים חקלאיים.
מספר: תגפ/ 265
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לערוך תכנית מסודרת של קרקעות שנועדו לישוב של פועלים חקלאיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגן רוהבית חנן

תיאור המיקום:
בית חנן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3740חלק54, 136-156
3742חלק98
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/02/1950תאריך פרסום: 08/02/1950. שנה עברית: התשי .