לפי פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר אילת

ישות כללית 2/ 02/ 101/ כ'

זיהוי ומאפיינים
סוג: אישור "תכנית בינוי"
שם: לפי פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר אילת
מספר: 2/ 02/ 101/ כ'
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר אילת 101/02/2 במגרש 18 ל-
- הקמת איצטדיון ומגרש אימונים עפ"י תקנים מאושרים
- שטחי אימון ומערכות טכניות בשטח של 2,204 מ"ר לאיצטדיון כדורגל ומגרש אימונים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7940חלק27, 135, 143
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201101121/11/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201101024/10/2011