לפיד אפיקי דעת

תוכנית 21/ 03/ 124

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: לפיד אפיקי דעת
מספר: 21/ 03/ 124
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת שטח מבנים ומוסודת ציבור לצורך התאמתו לישיבה קיימת בשדרות

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד.
ב. קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בניה.
ג. שינוי בקו בניין.
ד. קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי ואאיכות הסביבה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
599חלק3
600חלק10
1881חלק28, 37, 60
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ במ/ 59שכונה מ3-שינוי
תוכנית21/ מק/ 2034ישיבת הסדדר - שדרותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/11/2011
קבלת תכנית30/03/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200716/07/2012