לקבוע אזור מגורים, אזור בניני חברה,אזור בניני משק, שפ"פ, אזור בית הבראה.

תוכנית בר/ 11/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: לקבוע אזור מגורים, אזור בניני חברה,אזור בניני משק, שפ"פ, אזור בית הבראה.
מספר: בר/ 11/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע אזור מגורים, אזור בניני חברה,אזור בניני משק, שטחים פתוחים פרטיים, אזור בית הבראה. להתוות דרכים חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים

תיאור המיקום:
קיבוץ חפץ חיים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4309חלק1
4316חלק1-2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/12/1965תאריך פרסום: 09/12/1965. מס' ילקוט פרסומים: 1242. שנה עברית: התשכו .