לקבוע אזור מגורים, בניני חברה ומשק + שפ"פ, להתוות דרכים חדשות.

תוכנית בר/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: לקבוע אזור מגורים, בניני חברה ומשק + שפ"פ, להתוות דרכים חדשות.
מספר: בר/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע אזור מגורים, בניני חברה ומשק + שפ"פ, להתוות דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים

תיאור המיקום:
קיבוץ חפץ חיים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4316חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/09/1963תאריך פרסום: 18/09/1963. מס' ילקוט פרסומים: 1037. שנה עברית: התשכג .