לקבוע אזורים למגורים,לבניני חברה,למחסנים ומבני צריכה,למבני משק חקלאי,לתעשיה.

תוכנית בר/ 80

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: לקבוע אזורים למגורים,לבניני חברה,למחסנים ומבני צריכה,למבני משק חקלאי,לתעשיה.
מספר: בר/ 80
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לקבוע אזורים למגורים, לבניני חברה, למחסנים ומבני צריכה, למבני משק חקלאי, לתעשיה ומלאכה, לבית-הבראה ושטחים פתוחים פרטיים.
2. לקבוע דרכים חדשות ולבטל או להרחיב דרכים קיימות. 3. לציין מבנים להריסה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
קיבוץ גבעת ברנר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2633חלק1, 4, 7-8, 10-14, 16-17, 24-25, 27-28
2634חלק1-14, 16-25, 27-32, 34-43
3622חלק6-50
3677חלק2, 4-5
3798חלק80-83, 86-88, 115-116, 118-119
3799חלק4, 13, 17-37, 50
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/02/1966תאריך פרסום: 10/02/1966. מס' ילקוט פרסומים: 1259. שנה עברית: התשכו .
פרסום להפקדה ברשומות06/09/1962תאריך פרסום: 06/09/1962. מס' ילקוט פרסומים: 957. שנה עברית: התשכב .
קבלת תכנית06/09/1962