לקבוע איזור למפעלי תעשיה (קשורה בחקלאות)

תוכנית בר/ 50

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: לקבוע איזור למפעלי תעשיה (קשורה בחקלאות)
מספר: בר/ 50
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- לקבוע איזור למפעלי תעשיה (קשורה בחקלאות) - לקבוע דרכים חדשות, להרחיב דרכים קיימות, ולבטל דרך. - לקבוע שלוחת רכבת

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
גבעת ברנר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3507חלק111, 114-115
3508חלק139-140, 147-148, 151
3509חלק14, 29
3782חלק2-6, 21-22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/06/1962תאריך פרסום: 21/06/1962. מס' ילקוט פרסומים: 939. שנה עברית: התשכב .
פרסום להפקדה ברשומות06/07/1961תאריך פרסום: 06/07/1961. מס' ילקוט פרסומים: 859. שנה עברית: התשכא .
קבלת תכנית06/07/1961