לקבוע הוראות בדבר הקמת מרתפים.

תוכנית נס/ 1/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: לקבוע הוראות בדבר הקמת מרתפים.
מספר: נס/ 1/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע הוראות בדבר הקמת מרתפים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנס ציונהנס ציונהנס ציונה

תיאור המיקום:
ישוב: נס ציונה

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתנס/ 1/ 1תכנית מס' נס/1/1שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים20/05/1992תאריך פרסום בעיתון: 20/05/1992.
פרסום לאישור ברשומות27/02/1992תאריך פרסום: 27/02/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3978. עמוד: 2320. שנה עברית: התשנב .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/12/1991
החלטה בדיון באישור תכנית06/11/1991
פרסום להפקדה בעיתונים10/10/1991תאריך פרסום בעיתון: 10/10/1991.
פרסום להפקדה ברשומות24/06/1991תאריך פרסום: 24/06/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3894. עמוד: 2905. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון בהפקדה10/04/1991
קבלת תכנית06/03/1991