לקבוע הוראות בניה לבניני משק חקלאי באזור שיעודו חקלאי.

תוכנית טר/ 3007

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: לקבוע הוראות בניה לבניני משק חקלאי באזור שיעודו חקלאי.
מספר: טר/ 3007
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע הוראות בניה לבניני משק חקלאי באזור שיעודו
חקלאי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
ישוב: טירה

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/11/1992תאריך פרסום: 26/11/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4062. עמוד: 538. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים20/09/1992תאריך פרסום בעיתון: 20/09/1992.
פרסום להפקדה ברשומות19/03/1992תאריך פרסום: 19/03/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3984. עמוד: 2453. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון בהפקדה15/01/1992
קבלת תכנית22/12/1991