לקבוע הנחיות תכנוניות להקמת בריכות

תוכנית בר/ 286

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: לקבוע הנחיות תכנוניות להקמת בריכות
מספר: בר/ 286
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לקבוע הנחיות תכנוניות להקמת בריכות שחיה פרטיות במושבים
אשר בשטח המועצה האזורית "ברנר".
2. להבטיח תנאי בריאות, בטיחות ואיכות סביבה נאותים, בעת הקמת
בריכות שחיה פרטיות.
3. לקבוע הוראות תפעול לבריכות שחיה פרטיות במושבים על מנת
למנוע הפרעות סביבתיות ולעמוד בתנאי תברואה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנר

תיאור המיקום:
הקמת בריכות שחיה פרטיות במושבים: בניה, גבתון וקדרון.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים03/10/2003תאריך פרסום בעיתון: 30/09/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/09/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/10/2003. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות01/10/2003תאריך פרסום: 01/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5228. עמוד: 19. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/08/2003
החלטה בדיון באישור תכנית26/02/2003
פרסום להפקדה ברשומות19/12/2002תאריך פרסום: 19/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5139. עמוד: 822. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים06/12/2002תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/12/2002. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/11/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/10/2002
החלטה בדיון בהפקדה17/07/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/06/2002
קבלת תכנית13/05/2002