לקבוע - אזור מגורים, אזור בניני חברה, אזור בניני משק, אזור תעשיה שפ"פים

תוכנית בר/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: לקבוע - אזור מגורים, אזור בניני חברה, אזור בניני משק, אזור תעשיה שפ"פים
מספר: בר/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לקבוע - אזור מגורים, אזור בניני חברה, אזור בניני משק, אזור תעשיה שטחים פרטיים פתוחים. 2. להתוות דרכים חדשות ולבטל דרכים קיימות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגן שלמה

תיאור המיקום:
קבוץ גן שלמה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2645חלק5-9, 12-16, 19-21
3658חלק137, 149-150, 183, 369
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/11/1963תאריך פרסום: 28/11/1963. מס' ילקוט פרסומים: 1052. שנה עברית: התשכד .