לקיה - שכונה 3 מגרש 42

תוכנית 7/ 03/ 183/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: לקיה - שכונה 3 מגרש 42
מספר: 7/ 03/ 183/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קווי בנין והתאמתן למצב הקיים היום בפועל במגרש והגדלת אחוזי בניה למטרות עיקריים ולשירות

עיקרי ההוראות:
א. שינוי בקווי הבנין והתאמתן למצב הקיים בפועל בשטח.
ב. קביעת שטחי הבניה המירביים ל- 76% מתוכם 65% למטרות עיקריות.
ג. קביעת השימושים המותרים והמוגבלות.
ד. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ה. קביעת הנחיות לבינוי ועצוב אדרכלי.
ו. קביעת שלבי ביצוע התוכנית.
ז. הגדלת תכסית מ- 30% ל- 50%.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםלקיהלקיה

תיאור המיקום:
שכונה 3 בית מס' 42
קואורדינטה X 187112
קואורדינטה Y 581590

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100447חלק34
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 183/ 3מתחמים צ/ 5 - 4 - 3 א' - לקיה - שמעוניםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/10/2010תאריך פרסום: 07/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6140. עמוד: 265. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים17/09/2010תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/07/2010
החלטה בדיון באישור תכנית14/06/2010
פרסום להפקדה ברשומות24/03/2010תאריך פרסום: 24/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6073. עמוד: 2428. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/03/2010
פרסום להפקדה בעיתונים19/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/02/2010
החלטה בדיון בהפקדה18/01/2010
קבלת תכנית18/01/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה18/01/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/04/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה