לקיה-שכונה 8

תוכנית 7/ במ/ 164

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: לקיה-שכונה 8
מספר: 7/ במ/ 164
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים ע"י קביעת
יעודי קרקע ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםלקיהלקיה

תיאור המיקום:
ישוב: לקיה
שכונה 8
גוש: 100217,100220

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100217חלק1-3
100220חלק1-3, 10, 18, 22, 54
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/06/1994תאריך פרסום: 12/06/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4222. עמוד: 3789. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים29/05/1994תאריך פרסום בעיתון: 29/05/1994.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה21/04/1994
החלטה בדיון באישור תכנית13/02/1994
פרסום להפקדה ברשומות26/12/1993תאריך פרסום: 26/12/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4179. עמוד: 1417. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים05/12/1993תאריך פרסום בעיתון: 05/12/1993.
החלטה בדיון בהפקדה31/10/1993
קבלת תכנית31/03/1993