לשוב ולדון לאחר 3 חודשי בדיקה בבקשה לשימוש חורג לבית קפה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5401

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: לשוב ולדון לאחר 3 חודשי בדיקה בבקשה לשימוש חורג לבית קפה
מספר: תא/ 03/ 5401
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לשוב ולדון לאחר 3 חודשי בדיקה בבקשה לשימוש חורג לבית קפה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהא באייר
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר18/09/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200306210/09/2003