לשנות חלק מחלקה 106 משטח חקלאי לפי היעוד

תוכנית עח/ 139/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: לשנות חלק מחלקה 106 משטח חקלאי לפי היעוד
מספר: עח/ 139/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לשנות חלק מחלקה 106 משטח חקלאי לפי היעוד במשמ /
8 לשטח מגורים בנחלה חקלאית.
2. לאחד את החלקה 106 עם נחלה מס' 7 לפי מספר א 7.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרכפר חיים

תיאור המיקום:
ישוב: כפר חיים
חלקה רשומה 21 וחלק מחלקה 22 שהן חלקות מס' 7 ו-106
לפי משמ / 8.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8310חלק2122
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים20/09/1993תאריך פרסום בעיתון: 20/09/1993.
פרסום לאישור ברשומות09/09/1993תאריך פרסום: 09/09/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4142. עמוד: 4204. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים03/06/1993תאריך פרסום בעיתון: 03/06/1993.
פרסום להפקדה ברשומות01/04/1993תאריך פרסום: 01/04/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4099. עמוד: 2259. שנה עברית: התשנג .
החלטה בדיון בהפקדה17/02/1993
קבלת תכנית27/12/1992