לשנות יעוד מגרש 2066 מאזור מסחרי ומאזור ש.פ.פ לאזור מגורים סה"כ 2 יח"ד .

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 128/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: לשנות יעוד מגרש 2066 מאזור מסחרי ומאזור ש.פ.פ לאזור מגורים סה"כ 2 יח"ד .
מספר: הצ/ 5/ 1/ 128/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לשנות יעוד מגרש 2066 מאזור מסחרי
ומאזור שטח פרטי פתוח לאזור מגורים.
סה"כ 2 יח"ד בתחום התכנית.
2. לקבוע בינוי עקרוני מנחה בתחום התכנית.
3. קביעת הוראות,ותנאים בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7792חלק31
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ במ/ 5/ 1/ 302תל-מונדשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 128שינוי יעוד ממסחרי למגוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/08/2003תאריך פרסום: 26/08/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5218. עמוד: 3908. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים15/08/2003תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/08/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/07/2003
החלטה בדיון באישור תכנית19/03/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/01/2003
פרסום להפקדה ברשומות23/01/2003תאריך פרסום: 23/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5150. עמוד: 1296. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים03/01/2003תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/10/2002
החלטה בדיון בהפקדה07/10/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/07/2002
קבלת תכנית24/06/2002