לשנות קו בנין קדמי לדרך ראשית שנקבע בתכנית מתאר ארצית לדרכים

תוכנית בר/ 184

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: לשנות קו בנין קדמי לדרך ראשית שנקבע בתכנית מתאר ארצית לדרכים
מספר: בר/ 184
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לשנות קו בנין קדמי לדרך ראשית שנקבע בתכנית מתאר
ארצית לדרכים ת / מ / א / 3 מ-00,75 מטר משפת הכביש
(100 מטר מציר הכביש) ל-30 מטר משפת הכביש (55
מטר) מציר הכביש כדי לאפשר הקמת חממה בלבד בקרקע חק
לאית. ובתנאי שלא תהיה גישה מהדרך הראשית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים

תיאור המיקום:
ישוב:
כביש ביל"ו - גדרה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3798חלק113
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים17/06/1990תאריך פרסום בעיתון: 17/06/1990.
פרסום לאישור ברשומות13/05/1990תאריך פרסום: 13/05/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3766. עמוד: 2803. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים17/04/1990תאריך פרסום בעיתון: 17/04/1990.
פרסום להפקדה ברשומות31/01/1990תאריך פרסום: 31/01/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3739. עמוד: 1713. שנה עברית: התשן .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/01/1990
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו21/01/1990
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה21/01/1990
קבלת תכנית08/12/1987