לשנות קו בנין קדמי לדרכים מהירות, פרבריות,ראשיות ואזוריות.כדי לאפשר הקמת חממות

תוכנית מש/ 7/ 1/ 50

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: לשנות קו בנין קדמי לדרכים מהירות, פרבריות,ראשיות ואזוריות.כדי לאפשר הקמת חממות
מספר: מש/ 7/ 1/ 50
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/04/2007
קבלת תכנית30/01/1981
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700326/04/2007